Sjuntorpskoncernen fokuserar på att leverera tjänster och produkter till och inom tillverkningsindustrin. Våra bolag servar med allt ifrån maskiner, liftar och produktionstekniska lösningar. Koncernen har sina rötter i 1800-talets industrialisering av Sverige. Detta bär vi som ett stolt arv och låter återspeglas i vår verksamhet ännu idag. Vill du veta mer? Kontakta oss eller gå in på respektive bolags hemsida nedan.